Rozliczenia Rolników

Oferta naszego biura rachunkowego obejmuje również obsługę rolników indywidualnych oraz małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych. Dysponujemy wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w rozliczaniu tego typu podmiotów. Prowadzimy rejestry VAT gospodarstw rolnych oraz księgi handlowe dużych gospodarstw.

Żeby stać się płatnikiem podatku VAT należy:

  • uzyskać numer REGON w Urzędzie Statystycznym,
  • złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym pisemne oświadczenie o przejściu na VAT- druk VAT-R
  • podać w Urzędzie Skarbowym numer konta, na który ma wpływać zwrot podatku.
logo Biuro rachunkowe Agnieszka Chukało

Informacja RODO / Cookies

Nie wykorzystujemy plików cookies.