Księga Przychodów i Rozchodów

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy wszystkich osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro.

W ramach usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów Klienci naszego biura rachunkowego mogą liczyć na kompleksową pomoc w następujących kwestiach:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Kontrolę formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Rejestry ZUS oraz VAT
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Wysyłanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Wysyłanie plików JPK
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego .
logo Biuro rachunkowe Agnieszka Chukało

Informacja RODO / Cookies

Nie wykorzystujemy plików cookies.